De Grote Voetbal Quiz wordt gespeeld onder leiding van een bekende en professionele presentator met maximaal 75 koppels (150 personen) die gebruik maken van speciaal daarvoor ontwikkelde stemkastjes. De mogelijkheden zijn gevarieerd: van een quiz met vragen waarop iedereen kan antwoorden en een quiz voor de snelste drukker, tot een quiz volgens het zogenaamde ‘petje-op-petje-af-format’.


Snelste drukker

De speler/het koppel dat als eerst drukt op zijn buzzer/stemkastje en een vraag juist beantwoordt, verdient de punten. Wanneer het gegeven antwoord niet correct was, krijgen andere spelers de mogelijkheid om alsnog te drukken. Het is tevens mogelijk om incorrecte antwoorden te bestraffen met puntenaftrek.

Iedereen antwoordt

Bij dit vraagtype mogen alle spelers/koppels antwoorden. Antwoorden zijn multiple choice. Iedereen kan dus punten verdienen (correct gegeven antwoord) of mogelijk ook punten verliezen (incorrect gegeven antwoord).

Afvallers

Er zijn verschillende mogelijkheden om teams af te laten vallen tijdens een quiz. Zo is het mogelijk om het ‘petje op petje af’ format te gebruiken, waarbij spelers met incorrecte antwoorden niet langer meespelen met een quiz. Hiernaast kan een quizmaster op ieder willekeurig moment één of meerdere spelers laten afvallen.

Hoe werkt het?

Het hart van De Grote Voetbal Quiz is een PC of laptop met daarop de geïnstalleerde software en de voor dat bepaalde evenement op maat gemaakte quiz.

Buzzer
buzzer/stemkastje

De ontvanger voor de draadloze buzzers/stemkastjes wordt ingeplugd in een van de aanwezige USB poorten. Iedere persoon/koppel krijgt de beschikking over één draadloze buzzer, die wordt gebruikt om de vragen te beantwoorden die worden getoond door De Grote Voetbal Quiz-systeem en die worden gepresenteerd door de quizmaster.

De quiz kan worden gepresenteerd op monitors, video schermen of televisieschermen. De quizmaster heeft de mogelijkheid om De Grote Voetbal Quiz te presenteren door middel van een draadloze quizmaster-afstandsbediening. Op deze manier kan onder meer meteen worden aangegeven of een antwoord correct of fout is, kan naar de volgende vraag worden gesprongen, kunnen tussenstanden worden getoond en is het mogelijk om grafieken met hierin de gegeven antwoorden te tonen.